Profil firmy
Hlavní náplní je využívání energie z obnovitelných zdrojů, především spalování biomasy ? dřevního odpadu v teplovodních kotlích v rozsahu 100 kW až 2,5 MW. Používán je osvědčený systém ze sousedního Rakouska "Systém KURRI", který garantuje kvalitu výroby, dokonalé spalování s vysokou účinností.

V případě, že kotle jsou instalovány do dřevařských provozů řešíme kompletní odpadové hospodářství, počínaje odsáváním od jednotlivých dřevoobráběcích strojů, přes filtraci s návratem vyčištěného ohřátého vzduchu zpět do výrobních prostorů. Šetříme energii jak při výpočtech, tak rozvahách sladěním souběhů jednotlivých strojů, výkonem ventilátorů. Komplexnost celého projektu přináší značné úspory nejen okamžitě, ale hlavně s postupem času. Některé příklady z ČR uvádíme a kromě toho pracuje celkem na 700 zařízení v Rakousku, Německu, Slovensku, Ukrajině, Litvě... 
 


Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz